The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20110727084550/http://donhoproduction.com:80/html/?lang_id=1
 
Homepage
 

Khối Truyền Thông của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, rất hân hạnh được hợp tác với 13 Cộng Đoàn để thiết lập trang web cho olymp trade mỗi Cộng Đoàn với mc đích

  • Phổ biến các sinh hoạt tôn giáo, xã hội của Cộng Đoàn đến mọi từng lớp giáo dân và cộng đồng xã hội.

  • Mang niềm tin tôn giáo vào cộng đồng xã hội.

  • Thực hiện và cổ võ việc thực thi bác ái theo tinh thần phúc âm hóa môi trường.

  • Trang web này còn là một nhịp cầu để mọi giáo dân  chia xẻ những thông tin, cảm nghiệm, và những đóng góp vào việc xây dựng cộng đoàn và mở mang Nước Chúa, đồng thời đem Tin Mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất apa itu olymp trade.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị trong Cộng Đoàn có khả năng thiết kế và cập nhật hóa trang web cho Cộng Đoàn quý vị xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email bên dưới để chúng ta có thể mau chóng thực hiện những mục đích nói trên.

Nếu Cộng Đoàn quý vị không có ai thiết kế được trang web, cũng xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để nhân viên kỹ thuật của Khối Truyền Thông giúp thiết kế trang web cho Cộng Đoàn quý vị.  Thành thật cám ơn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị olymp trade forex.

Copyright © 2008, Don Ho Production - Designed by T&N; Group